T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI: TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARI DESTEKLEME PROGRAMI

Programın Amacı

 • Destek programının amacı, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması, gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılmasıdır.

 

Programın Konusu 

Aşağıda yer alan yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu yatırım konuları desteklenecektir:

 • Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanması 
 • Bitkisel veya hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması 
 • Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği 
 • Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği 
 • Kanatlı yetiştiriciliği 
 • Kültür mantarı üretimi 
 • Kanatlı kesimhaneleri
 • Tarımsal ürünlerin üretilmesine yönelik iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli, modern seralar
 • Sulama kooperatiflerinin elektrik enerjisini temin edecek güneş ve rüzgar enerjisi yatırımları

 

Hedef Kitle 

 • KOBİ düzeyinde olmak üzere; genç girişimciler ile üretici örgütlerine öncelik verilerek gerçek ve tüzel kişiler başvurabilmektedir.

 

Başvuru Koşulları

 • Başvuru sahibi, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) veya diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmalıdır. 
 • Kamu görevi yürütenler, devlet memurları, kamu işçileri veya devlet üniversitelerinde görevli öğretim görevlileri gerçek kişi olarak başvuramazlar.
 • Elektronik ortamdaki başvuruların Gerçek kişilerde başvuru sahibi ya da yetkilendirdiği kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şartıyla Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile yapılması zorunludur.

 

Destek Oranları

 • Bu program kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik hibe desteği verilmemektedir. 
 • Yatırım konularına %50 olmak üzere; yeni tesis yatırımlarında 2.500.000 TL, tamamlama yatırımlarında 1.750.000 TL, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu yatırımlarında 1.500.000 TL’ye kadar hibe verilebilmektedir. 
 • Toplam bütçesi 250.000 TL altı olan projeler kabul edilmemektedir.
 • İnşaat işleri, makine-ekipman giderleri, malzeme alım giderleri desteklenir.

 

Program hakkında detaylı bilgi; https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/detay_tarima_dayali_ekonomik_yatirimlar_2021.pdf adresinde yer almaktadır.