Değerlendirme Kriterleri

İş fikrinin:

 • Takım (%25)
 • Problem ve Çözümü (%25)
 • Pazar ve Pazara Çıkış Stratejisi (%15)
 • İş Modeli (%15)
 • Rekabet ve Sürdürülebilirlik (%10)
 • Sermaye ve Fonlama Stratejisi (%10)

 

Açıklamalar:

 1. Takım (etkisi %25)- (Team & Execution Capability) : Bu kriterde takım üyelerinin proje için yeterliliği ve projeyi gerçekleştirebilmek için gerekli olan birikimi değerlendirilmektedir.
 2. Problem ve Çözümü (etkisi %25) – (Pain Problem, Desire and Lovable Solution): Bu kriterde çözüm olunan problemin önemi ve insanlar üzerinde bir talep etkisi yaratma potansiyeli değerlendirilmektedir.
 3. Pazar ve Pazara Çıkış Stratejisi (etkisi %15)- (Market Opportunity and Go to Market Strategy) : Bu kriterde pazardaki fırsat ve çıkış stratejisi değerlendirilmektedir.
 4. İş Modeli (etkisi %15)- (Business Model): Bu kriterde sunulan çözümün türünün etkinliği değerlendirilmektedir. (product, software as a service, contract etc.)
 5. Rekabet ve Sürdürülebilrilik (etkisi %10)- (Competition and Sustainable Differentiation and the Roadmap): Bu kriterde sunulan çözümün sürekliliği, iş fikrinin devamlılık potansiyeli değerlendirilmektedir.
 6. Sermaye ve Fonlama Stratejisi (etkisi %10)- (Equity and Funding Strategy): Bu kriterde fikrin hayata geçirilmesi için oluşturulan sermaye ve akabindeki fonlama stratejisi değerlendirilmektedir.