KOSGEB TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı

 • Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini,
 • Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini, sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.

 

Proje Süresi

 • Proje süresi en az 8 ay en fazla 36 ay olacak şekilde belirlenmiştir.

 

Hedef Kitle

 • KBS’ye kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişiler, Ar-Ge çalışmaları kapsamında gerçekleştirmek istediği yatırım projeleri için bu programa başvurabilir. 

 

Başvuru Koşulları

Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünler için yatırım projesi başvuruları için;

 • En çok 5 yıl önce düzenlenmiş olmak üzere Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden herhangi birine sahip olan
 • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projelerinin başarıyla tamamlandığını gösteren belgesi olan veya
 • Patent belgesi olan veya
 • Doktora tezi konusu olan veya
 • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi olan veya
 • Yurtiçi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde tamamlanmış Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen veya
 • Kamu Ar-Ge Merkezleri Enstitülerinde yürütülen Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen veya
 • 5746 sayılı kanun kapsamında kurulan Ar-Ge Merkezlerinde yürütülen Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen ve prototip çalışmasını tamamlamış ürün sahibi işletmeler veya her türlü kullanım hakkını süresiz olarak sözleşme ile hak sahibinden noter onaylı sözleşme ile devralmış işletmeler başvuru yapabilir.

 

Destek Oranları

 • Düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700.000 TL ve geri ödemesiz 300.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000 TL’dir. Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 4.200.000 TL ve geri ödemesiz 1.800.000 TL olmak üzere toplam 6.000.000 TL’dir. 
 • Personel giderleri (Personel giderleri %100 oranında desteklenmektedir.)
 • Makine-teçhizat giderleri 
 • Yazılım giderleri 
 • Üretim hattı tasarım giderleri Eğitim ve danışmanlık giderleri Tanıtım ve pazarlama giderleri

 

KOSGEB Teknoyatırım Destek Programı hakkında detaylı bilgi ve duyurular; https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6443/kobi-teknoyatirim-kobi-teknolojik-urun-yatirim-destek-programi adresinde yer almaktadır.