KOSGEB STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı:

  • Program orta – yüksek ve yüksek teknoloji sektörlerin gelişimi için önemli ürünlerin ve bu sektörlere ait katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik gerçekleştirilecek yatırım projelerini destekler.

 

Programın Süresi:

Proje en az 8 ay, en fazla 36 ay sürecek şekilde 4 ayın tam katları süresinde tamamlanmalıdır.

 

Hedef Kitle ve Başvuru Koşulları:

  • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programının çağrısında yer alan öncelikli ürünlerin üretilmesine yönelik projesi olup KBS’de aktif kaydı olan tüm yerleşik sermaye şirketleri destekten faydalanabilir. İşletmelerin ya da ortaklarının tüzel kişi olması durumunda ortaklarının başvuru tarihinden en az 1 yıl önce kurulmuş olması şartı aranır.
  • Her işletme bu programdan yalnızca 1 defa faydalanır. Reddedilen proje ile tekrar başvuru yapılamaz. Kobi Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programından faydalanan işletmeler bu programa başvuru yapamazlar.

 

Destek Oranları:

Program kapsamında yatırım projeleriniz, geri ödemesiz 1.800.000 TL ve geri ödemeli 4.200.000  TL olmak üzere toplam 6.000.000 TL’ye kadar desteklenecektir.

  • Personel giderleri 
  • Makine-teçhizat giderleri 
  • Yazılım giderleri 
  • Referans numune gideri 
  • Hizmet alımı gideri 

 

Kosgeb Startejik Ürün Destek Programı hakkında detaylı bilgi ve duyurular: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6492/stratejik-urun-destek-programi adresinde yer almaktadır.