KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı 

 • Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması amaçlanmaktadır.
 • İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 

Programın Konusu ve Kapsamı

 • Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı
 • İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti
 • İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri
 • İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri
 • Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
 • İmalat Sanayinde Siber Güvenlik
 • İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri
 • İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri

 

Başvuru Koşulları

 • Proje sunacak işletmenin programdan yararlanabilmesi için; KOSGEB Veri Tabanı’na kayıtlı ve aktif olmaları şartı gereklidir.

 

Destek Oranları

 • Geri Ödemesiz Destek - En fazla 450.000 TL
 • Geri Ödemeli Destek - En fazla 1.050.000 TL olarak belirlenmiştir.
 • Desteklenecek proje giderlerine kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, stopaj, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

 

KOBİGEL Programına ait detaylı bilgiler ve duyurular: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/3288/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi  sayfasında yer almaktadır.