UFUK AVRUPA PROGRAMI

Programın Amacı

 • Avrupa Birliği’ni bilimsel ve teknolojik yönden güçlendirmek,
 • Avrupa’nın yenilik kapasitesini, rekabetçiliğini ve istihdamını yükseltmek, toplum önceliklerini karşılamak,
 • Avrupa’nın sosyoekonomik model ve değerlerini sürdürmektir.

 

Programın Konusu ve Kapsamı

 • Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet 
 • Sağlık 
 • Sivil Güvenlik 
 • Gıda 
 • Doğal kaynaklar
 • Tarım ve çevre 
 • İklim, enerji ve mobilite 
 • Endüstri ve uzay
 • Kültür, yaratıcılık ve kapsayıcı toplumla

 

Destek Oranları

Doğrudan masrafların %100’ü + Dolaylı masrafların %25’i karşılanır.

 

Hedef Kitle ve Başvuru Koşulları

 • Projelere katılım için en az 3 farklı AB Üye Ülkesi veya Asosiye Ülke'den 3 farklı kurumun bir araya gelmesi gerekmektedir.
 • Toplumsal Sorunlara Çözümler Bileşenine üniversiteler, araştırma merkezleri, KOBİ'ler, sanayi kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve kamu kurumları başvuruda bulunabilir.

 

Program hakkında detaylı bilgi ve duyurular; https://ufukavrupa.org.tr/tr/ufuk-avrupa-genel-bilgiler websitesinde yer almaktadır.