Fikri Haklar, Startup Hukuku ve Ticaret Hukuku Eğitimi Gerçekleştirdik!

7Tepe Yeni Fikir’22 Fikri Haklar, Startup Hukuku ve Ticaret Hukuku Eğitimi'ni Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şua'nın katılımıyla gerçekleştirdik!

Fikri Haklar, Startup Hukuku ve Ticaret Hukuku Eğitimi Gerçekleştirdik!