KOSGEB AR-GE, ÜR-GE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı 

 • Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin,
 • Ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesinin sağlanmasıdır.

 

Programın Konusu ve Kapsamı 

İlaç ve tıbbi cihaz alanında;

 • Ultrason Cihazları
 • Bilgisayarlı tomografi, dijital mamografi cihazları
 • Hücresel ve moleküler düzeyde görüntüleme sistemleri
 • Cerrahi operasyonlarda kullanılmak üzere görüntü işleme ve tarama cihazları
 • Fonksiyonel ve anatomik teşhis ve tedavi amaçlı görüntüleme sistemleri
 • Robotik Cerrahi sistemleri
 • Aşı ve bağışıklık ürünleri
 • Tanı ve teşhis ürünleri
 • Biyoteknolojik ilaçların geliştirilmesi

Elektronik alanında; 

 • İletişim ekipmanlarının imalatı
 • Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı
 • Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı
 • Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı

Raylı sistem araçları alanında;

 • Raylı sistemlerde kullanılacak Cer Sistemi, boji, baliz, araç gövde tasarımı, pnömatik sistemler, dişli kutusu, self röle vb. gibi kritik bileşenler
 • Raylı sistem kontrol sistemi, yolcu bilgilendirme sistemleri
 • Sistem entegrasyonu

 

Hedef Kitle ve Başvuru Koşulları

 • İşletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir.
 • Ar-ge ve inovasyon projesi kapsamındaki başvuru sahiplerinin, yeni bir ürün/süreç/hizmet konulardaki ar-ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelerine destek sağlanır.
 • Ür-Ge projeleri kapsamındaki başvuru sahiplerinin, değişen pazar taleplerine, yeni bir ürün geliştirmeleri için gerçekleştirecekleri projelerine destek sağlanır. 

 

Destek Oranları

Destek üst limiti 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

 

Kosgeb Ar-Ge, Ür-Ge İnovasyon Destek  Programına ait detaylı bilgiler ve duyurular: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7664/arge-urge-ve-inovasyon-destek-programi  sayfasında yer almaktadır.