1507-KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeler ile firmaların; 

  • Rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması
  • Ortak ya da tek başına sistematik Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması, 
  •  Proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi, 
  •  Ar-Ge nitelikli yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi, 
  • Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması, amaçlanmaktadır.

 

Programın Konusu ve  Kapsamı 

Tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışması, mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında, firmanın teknolojik rekabet gücünü artıracak Ar-Ge ve Yenilik projeleri desteklenecektir. 

 

Başvuru  Koşulları

  • Kurul Değerlendirme Eşik Değeri: 55 
  • Proje başvuru sayısı üst limiti bu çağrı dönemi için kuruluş başına en fazla 2 proje önerisi olarak belirlenmiştir. Bir kuruluş, çağrıya en fazla 2 proje önerisi ile başvuru yapabilir. 
  • Ortaklı başvurular için başvuru sayısı üst limiti uygulanmaz. Kuruluşun hem tekil hem ortaklı başvuruları olduğunda, sadece tekil başvuruları için başvuru sayısı üst limiti uygulanır. 
  • Firmanın daha önce desteklenmiş projelerinde elde ettiği ticari kazanımlar; proje önerisinde sunulan bilgiler ve hakem değerlendirmeleri dikkate alınarak ilgili Grup Yürütme Kurulunda değerlendirilecektir. 
  • Uluslararası fonlara başvurularla ilgili bilgiler ve başvuru dokümanları proje eklerinde sunulmalıdır. 

 

Destek Miktarı

Destek Üst Limiti ve Oranı: TÜBİTAK 1.200.000 TL’lik toplam bütçenin en fazla %75ini desteklemektedir.

 

Programına ait detaylı bilgiler ve duyurular: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/teydeb-1501-ve-1507-programlarinin-2022-yili-2-cagrilari-aciliyor  adresinde yer almaktadır.