Entrepreneur Portfolio 2019

AllergeneCamelia Sinensis

Intelligent CanineKolon kanseri tanı ve taramasına yönelik biyosensörü

Light-shirtStartupHR